Akkordskala

Å lage akkordskalaer, er å harmonisere en skala, slik at man lager akkorder fra hvert trinn i skalaen, ved å ta toner tersvis oppover i skalaen -dvs. annenhver tone i skalaen. Dette er en måte å finne ut hvilke akkorder som kan lages fra en skala, en måte å harmonisere en skala på.

F-durskalaen består av syv toner. Og harmonisert med treklanger på hver tone i skalaen gir det oss følgende akkordskala: F-Gm-Am-Bb-C-Dm-Edim. I tabellen nedenfor er akkordene stilt opp for å få fram at annehver akkord i akkordskalaen har to “fellestoner” (se nedenfor).

F-durskalaen FGAHbCDEFGAHbCD Harmonisk funksjon
F F A C I
Gm G Hb D ii
Am A C E iii
Hb Hb D F IV
C C E G V
Dm D F A Vi
Edim E G Hb Vii
F F A C I
Gm G Hb D ii
Intervaller1234 5671234 56

F-durskalaen harmonisert med fireklanger:

F-durskalaen FGAHbCDEFGAHbCDEF Harmonisk funksjon
Fmaj7 F A C E I
Gm7 G Hb D F ii
Am7 A C E G iii
Hbmaj7 Hb D F A IV
C7 C E G Hb V
Dm7 D F A C Vi
Emb7 E G Hb D Vii
Fmaj7 F A C E I
Gm7 G Hb D F ii
Intervaller123456712345671

Hvordan husker du hvilke toner som inngår i en akkord. En ting er å huske at det er annenhver tone i skalaen.

En annen teknikk er å lage melodiske sekvenser fra skalaen som du så kan synge med jevne mellomrom til du husker det. Nyttig for øret også:
C-E-G-G-E-C
D-F-A-A-F-D
E-G-H-H-E-G
G-H-D-D-H-G
A-C-E-E-C-A
H-D-F-F-D-H

Felles toner i annenhver akkord

Fellestoner (i to akkorder i en akkordprogresjon) kan betraktes som toner som forbinder den ene akkorden med den andre.

Studer tabellen over ser du at treklanger i tersavstand har to toner felles, enten du går en ters ned eller opp. Sagt med andre ord: annehver treklang i en akkordskala har to felles toner. Det samme prinsippet om fellestoner gjelder for to fireklang i tersavstand. De har tre toner felles.

Eksempel: Hvis du harmoniserer f-durskalaen med treklanger, får du akkordene F-Gm-Am-Hb-C-Dm-Edim-F.
Ok. La os da føre inn annenhver akkord i F-dur oppover gitarhalsen.

   I       iii     V       vii      ii 
 |<--F-->|    |<--Am->|  |<--C-->|  |<---Edim-->|  |<--Gm->| 
 |    |    |    |  |    |  |      |  |    | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|---|---| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|---| 
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
     | 3    5   | 7    9 |     12  |   15  | 17 
     |        |      |        |      | 
     |<------------->|<--------->|<------------->|<--------->| 
       stor ters  liten ter   stor ters  liten ters 

Hvis du går fra F til Am, finner du at de har tonene A og C felles. Tonen F er unik for F-en, mens E er unik for Am. Hvis du går fra Am til C, så finner du at de har tonene C og E til felles, mens A er unik for Am, mens G er unik for C.

Så er spørsmålet hvor blir det av den unike tonen fra en til en annen akkord?

Ta overgangen mellom C-A-F til A-C-E. Legg merke til at tonen F befinner seg ett bånd fra E.

 <----F---->   <----Am---> 
|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|-E-|---|---| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---| 
|---|---|-F-|---|---|---|-A-| 
|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7 

Det betyr at du enkelt kan gjøre om en F til en Am og omvendt, ved bare å flytte tonen E ett bånd ned eller opp.

 <----Am--->   <----F----> 
|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|---|-F-|---| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---| 
|---|-E-|---|---|---|---|-A-| 
|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7 

Du vil finne at den overskytende tonen altid befinner seg ett eller to bånd unna den unike tonen i hver av akkordene.

Inversjoner av akkorder fra akkordskala

Ved å flytte bare en tone fra annenhver akkord i en akkordskala, så finner du akkordenes inversjoner

                
 <----Am---->  <----Am----> 
 |---|---|---|---|---|---|---| 
 |-C-|---|---|---|-E-|---|---| 
 |---|-A-|---|---|-C-|---|---| 
 |---|-E-|---|---|---|---|-A-| 
 |---|---|---|---|---|---|---| 
 |---|---|---|---|---|---|---| 
       3    5    7 
                
 <----F---->   <----F----> 
 |---|---|---|---|---|---|---| 
 |-C-|---|---|---|---|-F-|---| 
 |---|-A-|---|---|-C-|---|---| 
 |---|---|-F-|---|---|---|-A-| 
 |---|---|---|---|---|---|---| 
 |---|---|---|---|---|---|---| 
       3    5    7 

En treklang har tre toner og dermed tre inversjoner. Du kan finne alle inversjonene av tonene på samme måte som over.

Vi ser at I-akkorden F og V-akkorden C har en tone felles, nemlig C. Så for å forandre en V-akkorden til en inversjon av en I-akkord, trenger vi å flytte på to toner. Vi har allerede gjort om iii-akkorden til en I-akkord ved å flyttet på en enkelt tone ett eneste bånd.

   I       iii      V 
 <---F--->   <---Am--->  |<---C--->  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|-E-|---|---|-G-|---|---| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|-E-|---| 
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
     | 3    5   | 7    9 |  
      

Så la oss flytte E til F i både iii-akkorden Am, og V-akkorden C, og se hva vi får.

   I        I     Csus4 
 <---F--->   <----F--->   Fsus2  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|---|-F-|---|-G-|---|---| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|---|-F-| 
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9 
    

Ved å flytte E til F i en C-akkord får vi en Csus4 eller en Fsus2. I sus4-akkorder er tersen - den tonen som avgjør om en akkord er dur (3) eller moll (b3) - flyttet opp til en ren kvint (4). Og omvendt gjelder det for en sus2-akkord at der er tersen flyttet ned til en stor sekund (2). En Csus4 = Fsus2.

Så hva må du flytte for å gjøre om en Csus4 eller Fsus2 til en F. Jo flytter du G-en opp ett bånd, får du en Fm. Flytter du den ett hakk til, så har du en F-durakkord

F-durtreklangens tre inversjoner:

   I        I        I   
 <---F--->   <----F--->     <F>  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|-C-|---|---|---|---|-F-|---|---|---|-A-| 
|---|-A-|---|---|-C-|---|---|---|---|-F-| 
|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|-C-| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9 
       

Dette mønstret gjelder for alle durtreklanger. Flytter du samme mønstret opp to bånd, så finner du en G osv.
Det gjelder bare å passe på hva som er grunntonen (1) i hver av inversjonene.

     <---G--->   <----G--->     <G> 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-| 
|---|---|---|-3-|---|---|-5-|---|---|---|---|-1-| 
|---|---|---|---|-1-|---|---|---|-3-|---|---|-5-| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9      12 

Se CAGED- for å se hvordan du enkelt kan bygger ut inversjonene av durtreklanger til barre-akkorder.

Inversjoner av molltreklanger fra akkordskalaen

For å finne inversjonene til molltreklangen Gm, gjør vi på samme måte. Vi tar annenhver akkord i akkordskalaen.

       ii     IV        vi 
      <--Gm-->  <--Hb--->    <---Dm---> 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|-D-|---|---|-F-|---|---|---|-A-|---|---|---| 
|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|---|-F-|---|---|---| 
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9      12 

Vi gjør først om Hb til Gm som over, ved å flytte F-en til den tonen som mangler, nemlig den neste skalatonen, G. Vi flytter også F til G i akkorden Dm, og får da en Dsus4 = Gsus2

       ii     ii       Dsus4 
      <--Gm-->  <--Gm--->    <--Gsus2--> 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|-A-|---|---|---| 
|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---| 
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9      12 

Endelig gjør vi om Dsus4 = Gsus2 til en Gm, ved å flytte den unike tonen A opp til den som mangler fra den forrige, nemlig Hb.

       ii     ii         ii 
      <--Gm-->  <--Gm--->     <--Gm--> 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---| 
|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---|---|---|---|-G-|---| 
|---|---|---|---|-G-|---|---|-Hb|---|---|---|-D-|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
      3    5    7    9      12 

Se CAGED- for hvordan du bygger ut barre-akkorder og skalaer fra disse inversjonene.

Harmonisert treklanger i dur

Skalatrinn I ii iii IV V vi vii
H-durskalaen H Dbm Ebm E Gb Abm Hbdim
E-durskalaen E Gbm Abm A H Dbm Ebdim
A-durskalaen A Hm Dbm D E Gbm Abdim
D-durskalaen D Em Gbm G A Hm Dbdim
G-durskalaen G Am Hm C D Em Gbdim
C-durskalaen C Dm Em F G Am Hdim
F-durskalaen F Gm Am Hb C Dm Edim
Hb-durskalaen Hb Cm Dm Eb F Gm Adim
Eb-durskalaen Eb Fm Gm Ab Hb Cm Ddim
Ab-durskalaen Ab Hbm Cm Db Eb Fm Gdim
Db-durskalaen Db Ebm Fm Gb Ab Hbm Cdim
Gb-durskalaen Gb Abm Hbm Cb Db Ebm Fdim
Harmonisk funksjon Tonikasupertonikamediantsubdominantdominantsubmediantsubtonika

Harmonisert fireklanger i dur

Skalatrinn I ii iii IV V vi vii
H-durskalaen Hmaj7 Dbm7 Ebm7 Emaj7 Gb7 Abm7 Hb7b5
E-durskalaen Emaj7 Gbm7 Abm7 Amaj7 H7 Dbm7 Eb7b5
A-durskalaen Amaj7 Hm7 Dbm7 Dmaj7 E7 Gbm7 Ab7b5
D-durskalaen Dmaj7 Em7 Gbm7 Gmaj7 A7 Hm7 Db7b5
G-durskalaen Gmaj7 Am7 Hm7 Cmaj7 D7 Em7 Gb7b5
C-durskalaen Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 H7b5
F-durskalaen Fmaj7 Gm7 Am7 Hbmaj7 C7 Dm7 E7b5
Hb-durskalaen Hbmaj7 Cm7 Dm7 Ebmaj7 F7 Gm7 A7b5
Eb-durskalaen Ebmaj7 Fm7 Gm7 Abmaj7 Hb7 Cm7 D7b5
Ab-durskalaen Abmaj7 Hbm7 Cm7 Dbmaj7 Eb7 Fm7 G7b5
Db-durskalaen Dbmaj7 Ebm7 Fm7 Gbmaj7 Ab7 Hbm7 C7b5
Gb-durskalaen Gbmaj7 Abm7 Hbm7 Cbmaj7 Db7 Ebm7 F7b5
Harmonisk funksjon Tonikasupertonikamediantsubdominantdominantsubmediantsubtonika