Altererte akkorder

Altererte akkorder er akkorder med tillegstoner som har fortegn (# eller b). De utgjør en en undergruppe av de dominante septimakkorder og brukes særlig mye i jazz og bossa nova, men også i andre sjangre.

Side de er dominanter består de da av minst det følgende:

  1. Stor ters (3)
  2. Kvint eller none med fortegn.

Notasjon: De noteres ofte bare Ofte noteres de bare som Calt, eller C7alt, C7alt, og med det menes akkorder som C7b9 (kan også være skrevet C7-9); C7#9 (kan skrives C7+9), C7#5 (kan også skrives Calt, C7+, C7+5, C+7), C7b5 (kan være skrevet Calt), C7#9/#5, C7b9/b5, C7#9/b5, C7b9/#5…

I Jazz er altererte akkorder er dominantakkorder der kvinten eller nonen er hevet eller senket en halvtone -dvs. 5 er erstattet av en av nabotonene b5 eller #5, og eller 9 er erstattet av en av nabotoner b9 eller #9.

Altererte akkorder forekommer ofte i turnarounds, som for eksempel ii-V-I-VI: Cm7-F7-Hb-G7alt, eller det samme med tritonus-substitusjon Cm7-F7-Hb-Db7#11.

Altererte akkorder kan sies å være bygd på den altererte skalaen: 1-b9-#9-3-b5-b13-b7. I eksemplet over er det skalaen G-Ab-A#-H-Db-Eb-F.

Se også