C-durskalaen: Grunntonen C er merket med rødt. Tersen (3) er merket med blått, kvinten (5) med grønt, og den store septimen (7) med oransj. Du kan bruke det for bla. å finne ut hvor du kan spille akkordene C (1-3-5), en treklang og Cmaj7 (1-3-5-7), en fireklang. Merk: H er her skrevet B som på engelsk.

C-durskalaen

Illustrasjon av C-durskalaens toner på gitarens gripebrett. Grunntonen er uthevet.

C-durskalaen - også kalt C ionisk skala - er er som andre durskalaer definert ved intervallene: 1-2-3-4-5-6-7. Den har tonene C-D-E-F-G-A-H-C. Se modus

Nedenfor ser du det er generert akkorder fra C-durskalaen. Akkordrekken som kommer ved å spille tersene (annenhver tone i skalaen) fra skalaene oppover:

TREKLANG: Spill igjennom disse akkordene oppover og tilbake til det sitter.

  I  ii  iii  IV  V  vi  vii  I 
  C  Dm  Em  F   G  Am  Hdim  C 
|--0----1----0-----1-----3----0----------------| 
|--1----3----0-----1-----0----1------3-----5---| 
|--0----2----0-----2-----0----2------4-----5---| 
|--2----0----2-----3-----0----2------3-----5---| 
|--3---------2-----3-----2----0------2-----3---| 
|------------0-----1-----3---------------------| 
  I  ii  iii  IV  V  vi  vii  I 

Noen alternative spillemåter:

  I  ii  iii  IV  V   vi  vii  I 
  C  Dm  Em  F  G   Am  Hdim  C 
|--0----1----0-----1----3-----0----------------| 
|--1----3----0-----1----3-----1------3-----5---| 
|--0----2----0-----2----4-----2------4-----5---| 
|--2----0----2-----3----5-----2------3-----5---| 
|------------------------------------2-----3---| 
|----------------------------------------------| 

Etter å ha spilt dem opp og ned, kan du prøv deg på å kompe noen akkordprogresjoner (kadenser) med akkordene (merk: “|I|” betyr her “spille fire takter”, og “…” betyr begynn fra begynnelsen av progresjonen igjen):

I-IV-V-I… (brukes mye i blues og rock, og massevis av viser.

Tolvtakters blues:

|I |I |I|I| 
|IV|IV|I|I| 
|V |IV|I|V| 

ii-V-I…

ii-V-I-vi…

Typisk komp til vise: |I|I|IV|I|I|vi|IV|V|…

Prøv å sette sammen dine egne akkordprogresjoner, med I som den akkorden du begynner og slutter med. Merk deg særlig hvilke akkorder det passer best å avslutte en sang med |IV|I|, eller |V|I|, eller |vi|I| osv.

Her er noen flere durtreklanger oppover halsen. Spill dem også igjennom, oppover og nedover.

  I  ii  iii  IV  V  vi  vii  I 
  C  Dm  Em  F   G  Am  Hdim  C 
|----------------------------------------------| 
|--5----6----8-----10---12----13----15-----5---| 
|--5----7----9-----10---12----14----16-----5---| 
|--5----7----9-----10---12----14----15-----5---| 
|--3----5----7-----8----10----12----14-----3---| 
|----------------------------------------------| 

FIREKLANG: C-durskalaen gir akkordene Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7, Hm7b5.

  I  ii  iii  IV  V  vi  vii  I 
 Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7  Am7 Hm7b5 Cmaj7 
|-----------------------------------------------| 
|--5-----6----8---10-----12---13----15-----17---| 
|--4-----5----7---9------10---12----14-----16---| 
|--5-----7----9---10-----12---14----15-----17---| 
|--3-----5----7---8------10---12----14-----15---| 
|-----------------------------------------------| 

Her er en alternativ stemmeføring for fireklang:

  I  ii  iii  IV  V  vi  vii  I 
 Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7  Am7 Hm7b5 Cmaj7 
|------------------5-----7----8-----10---------| 
|--5-----6----8----5-----6----8-----10-----4---| 
|--4-----5----7----5-----7----9-----10-----4---| 
|--5-----7----9----3-----5----7-----9------5---| 
|--3-----5----7----------------------------3---| 
|----------------------------------------------| 

Enda enda et alternativ:

  I  ii  iii  IV  V  vi  vii  I 
 Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7  Am7 Hm7b5 Cmaj7 
|----------------------------------------------| 
|--8-----10---12----1----3----5-----6------8---| 
|--9-----10---12----2----4----5-----7------9---| 
|--9-----10---12----2----3----5-----7------9---| 
|----------------------------------------------| 
|--8-----10---12----1----3----5-----7------8---| 

Som du skjønner kan en sang som går i C-dur altså spilles med de harmoniserte akkordene over. En annen ting som ikke er selvinnlysende, er at en sang som går i A-moll kan spilles med de samme akkordene, men med den sjette (vi) akkorden som grunntone.

  vi  vii  I  ii  iii  IV  V  vi  
  Am7 Hm7b5 Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7  
|---------------------------------------------| 
|--5-----6------8-----10---12----1----3---5---| 
|--5-----7------9-----10---12----2----4---5---| 
|--5-----7------9-----10---12----2----3---5---| 
|---------------------------------------------| 
|--5-----7------8-----10---12----1----3---5---| 

Eller rettere sagt:

  i   ii  III  iv  V  VI  VII i  
  Am7 Hm7b5 Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7  
|---------------------------------------------| 
|--5-----6------8-----10---12----1----3---5---| 
|--5-----7------9-----10---12----2----4---5---| 
|--5-----7------9-----10---12----2----3---5---| 
|---------------------------------------------| 
|--5-----7------8-----10---12----1----3---5---| 

Et 2-5-1-komp (ii-V-I), blir her da akkordene Dm7, G7, Cmaj7

  ii   V   I   
  Dm7   G7  Cmaj7 
|------|---7---|------| 
|---6--|---6---|--4---| 
|---5--|---7---|--4---| 
|---7--|---5---|--5---| 
|---5--|-------|--3---| 
|------|-------|------| 

Over denne akkordprogresjonen kan du da spiller C-durskalaen, men nærmere bestemt kan du spiller D-dorisk over Dm7, G miksolydisk over Gm7, og ionisk (C-durskalaen) over Cmaj7.

Her er alle skalaene vist (med arpeggio) med start fra 7 bånd

  D dorisk     Dm7-arpeggio 
|-1-|-2-|---|-4-|  |---|-2-|---|-4-| 
|---|-2-|---|-4-|  |---|---|---|-4-| 
|-1-|---|-3-|-4-|  |-1-|---|---|-4-| 
|-1-|---|-3-|-4-|  |-1-|---|---|-4-| 
|-1-|-2-|---|-4-|  |---|-2-|---|---| 
|---|---|---|-4-|  |---|---|---|-4-| 
       | 
       10. bånd  
 G miksolydisk    G7-arpeggio 
|-1-|-2-|---|-4-|  |-1-|---|---|-4-|---|---|---|-4-| 
|---|-2-|---|-4-|  |---|-2-|---|---| 
|-1-|---|-3-|-4-|  |-1-|---|---|-4-| 
|-1-|---|-3-|-4-|  |---|---|-3-|---| 
|---|---|---|-4-|  |---|---|---|-4-| 
|---|---|---|---|  |---|---|---|---| 
       | 
       10. bånd 
 C-durskalaen    Cmaj7 arpeggio 
|-1-|-2-|---|---|  |-1-|-2-|---|---| 
|---|-2-|---|-4-|  |---|-2-|---|---| 
|-1-|---|-3-|-4-|  |---|---|-3-|---| 
|-1-|---|-3-|-4-|  |---|---|-3-|-4-| 
|-1-|-2-|---|-4-|  |-1-|---|---|-4-| 
|---|-2-|---|-4-|  |---|-2-|---|---| 
   | 
   8. bånd 

Fingerspill - leksjon i C-durskalaen med tommelplekter

Leksjon i fingerstilspill med gitaristen Rob Bourassa