Skalaen Dominant Bebop

Dominant bebop-skalaen (eng: «Dominant 7th Be-bop Scale») ligner på miksolydiske skala. Forskjellen er at den har en stor septim i tillegg.

Miksolydisk intervallformel:  1-2-3-4-5-6-b7 
Dominant Bebop intervallformel: 1-2-3-4-5-6-b7-7 

Slik ser den ut på gripebrettet med G som grunntone:
G Bebop dominant angitt med intervaller

Hvorfor oppstod den dominante bebop-skalaen

Akkordtonene i en dominant septim er: 1-3-5-b7

Hvis du i en solo spiller den miksolydiske skalaen fra en av de fire akkordtoner over en en dominant septimakkord (G7), så faller ikke alle akkordens tonene på nedslagene (downbeat) (se demonstrasjon i øvelsen nedenfor).

 Slag:     | 1  -  og  -  2  -  og  -  3  -  og  -  4  -  og  | 
 Miksolydisk  | 1  -  b7  -  6  -  5  - 4/11 -  3  - 2/9 -  1  | 
 Miksolydisk  | b7 -  6  -  5  - 4/11 -  3  - 2/9  -  1  -  b7 | 
 Miksolydisk  | 5  - 4/11 -  3  - 2/9  -  1  -  b7  -  6  -  5  | 
 Miksolydisk  | 3  - 2/9  -  1  -  b7  -  6  -  5  -  4  -  3  | 

Hvis du derimot legger til en stor septim og altså spiller Dominant Bebop i stedet, så faller akkordtonene elegant på nedslagene uansett hvilken akkordtone du begynner på!

 Slag:     | 1  -  og  -  2  -  og  -  3  -  og  -  4  -  og  | 
 Dominant Bebop | 1  -  7  -  b7 - 6/13 -  5  - 4/11 -  3  -  2/9 | 
 Dominant Bebop | b7 - 6/13 -  5  - 4/11 -  3  -  2/9 -  1  -  7  | 
 Dominant Bebop | 5  - 4/11 -  3  - 2/9  -  1  -  7  -  b7 -  6/13 | 
 Dominant Bebop | 3  -  2/9 -  1  -  7  -  b7  - 6/13 -  5  - 4/11 | 
 

Her ser du at uansett hvilken skalatone du begynner på, så faller akkortonene på nedslaget, 1,2,3,4 og alle de øvrige skalatoner faller på «og».

Mao. Dominant bebop er ganske enkelt laget ved å sørge for at det altid er én skalanote mellom hver akkordtone.

På den måten oppnår du større harmonisk klarhet.

Dominant bebop øvelse

Her har du skalaen spilt fra akkordtone til akkordtone, laget med Impro-Visor et musikknotasjonsprogram utviklet for å hjelpe jazz-musikere å komponere og improvisere.

Akkordtonene er svarte, skalatonene er grønne, bortsett fra den store septimen som er blå. Bilde er et skjermutklipp fra programmet Impro-Visor.

Hvis du har Impro-Visor, så har du her Impro-Visor-fila til bebopdominant-øvelsen, så kan du prøve deg på å lage deg noen melodier fra den, og teste den ut over flere akkorder.

I så måte kan du ifølge Barry Harris bruke for eksempel G bebop dominant for fire dominante akkorder: G7, Bb7, Db7 og E7. G bebop dominant er relatert til Bb bebop dominant, Db Bebop Dominant, E Bebop Dominant.

Bebop skalamønstre av J. Mahone - arpeggioer og intervall-mønstre fra bebop dur og bebop moll-skalaen:

Bebop Scale Patterns