Dorisk er en modal skala, hentet fra andre skalatrinn i durskalaen -dvs. den er andre modus av durskalaen med D som grunntone.

I C-durskalaen tilsvarer det D-E-F-G-A-H-C-D. De hvite tangentene på et piano fra D til D.

C-dorisk på gitaren