Harmoniserte intervaller er diatoniske sekvenser av toklanger. De harmoniske fordi alle toklangene i en sekvensen befinner seg innenfor samme toneart. Mao. de er tatt fra samme skala - du kan spille melodier med dem. Det kan sammenlignes med tostemt sang. Du kan til og med arrangere tostemt sang på grunnlag av harmonisering av intervaller. En annen måte å se det på er at du spiller samme skala fra to forskjellige trinn i skalaen samtidig og parallelt.

Først ett eksempel: Hvis du ikke har anelse om hva dette dreier seg om, kan det beste være å spille gjennom en slik sekvens. Her en har du terser harmoniserte fra C-durskalaen.

|--0--1--3--5--7---8--10--12--12--10---8--7--5--3--1--0--| 
|--1--3--5--6--8--10--12--13--13--12--10--8--6--5--3--1--| 
|--------------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------------| 

En kan harmonisere et hvilket som helst type intervall. Men vanligst er terser, sekster, oktaver (oktavspill popularisert av Wes Montgomery), decimer, kvarter, septimer (Beatles), kvinter, noner. Spill med harmoniserte intervaller er på engelsk kjent som «double stops» eller «dyads» (toklang). Det er veldig vanlig i contry, blues og jazz, og også i klassiske gitarstykker finner du mye av det.

Harmoniserte terser fra durskalaen

Hvordan lager du dem? Vi tar utgangspunkt i C-durskalaen og to oktaver av den: C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C. Det er aller lettest å øve inn dette fra C-durskalaen, hvis du kan vet hvilke toner du har hvor på gitarhalsen.

For å finne harmoniserte terser tar vi dem fra tersene i skalaen oppover -dvs. annenhver tone i skalaen. Altså: For å finne en ters tar du altså en hvilken som helst tone fra skalaen, hopper over en tone og finner dermed tersen til denne tonen slik:

C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 
C  E | | | | | | | | | | | | 
| D  F | | | | | | | | | | | 
| | E  G | | | | | | | | | | 
| | | F  A | | | | | | | | | 
| | | | G  H | | | | | | | | 
| | | | | A  C | | | | | | | 
| | | | | | H  D | | | | | | 
| | | | | | | C  E | | | | | 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 

Legg merke til at ved å ta annenhver tone i skalane, blir noen av intervallen store terser, mens andre blir små. Husk at det bare er en halvtone fra tonene E og F, og tonene H og C, mens avstanden mellom tonene ellers i skalaen er på en heltone. Mao. når du ikke passerer E-F, eller H-C, så har du store terser. Du får da dette mønstret (når du begynner fra tonen C):

Stor-liten-liten-stor-stor-liten-liten…

Mao: Stor ters får du på skalatrinnene 1, 4, og 5 i durskalaen, mens du får små terser på trinnene 2, 3, 6 og 7.

La oss nå legge merke til hvor det er halvtoner og hvor du har heltonetrinn mellom tonene i skalaen:

 C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 
 T T h T T T h T T h T T T h 
 T = Tone - der trinnet mellom to tonene i skalaen er på en helttone. 
 h = halvtone - som vi har der trinnet mellom to toner er en halvtone. 

Du ser at avstanden mellom

 C E = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 
 D F = T + h = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 E G = h + T = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 F A = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 
 G H = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 
 A C = T + h = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 H D = T + T = 1½ heltone = 3 halvtoner = intervalltallet b3 (m3) 
 C E = T + T = 2 heltoner = 4 halvtoner = intervalltallet 3 (M3) 

La oss overføre denne informasjonen til gitarens gripebrett. Merk hvor avstanden mellom dobbelt

E|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|-D-|---|-E-|---|---| 
||-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 

Det samme uttrykt i tabulatur.

Prøv å spille det oppover og nedover gitarhalsen. Hvis du prøver å spille en melodi med de harmoniserte intevallene, vil du høre at de er harmoniske. Hvis du ikke hører det, så spiller du enten feil, eller så trenger du å trene opp øret ditt til å gjenkjenne harmonien. Et skritt på veien dit er å rett og slett spille dem og lytte.

  M3 m3 m3 M3   M3 m3 m3 
  E  F  G  A    H  C  D 
  C  D  E  F    G  A  H 
|---0---1---3---5---|---7---9---10--12---| 
|---1---3---5---6---|---8---10--12--13---| 
|-------------------|--------------------| 
|-------------------|--------------------| 
|-------------------|--------------------| 
|-------------------|--------------------| 

Slik kan du lage harmoniserte intervaller for alle slags skalaer. For å se at du kan harmonisere også andre intervaller, la oss omvende (invertere) intervallet. Ved omvending (inversjon) av terser får du sekster:

||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||-C-|---|-D-|---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|-E-|-F-|---|-G-|---|-A-|---|-H-|-C-|---|-D-|---|-E-| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 
||---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| 

Det samme uttrykt i tabulatur:

  C  D  E  F    G  A  H C 
|-------------------|--------------------| 
|---1---3---5---6---|---8---10--12--13---| 
|-------------------|--------------------| 
|---2---3---5---7---|---9---10--12--14---| 
|-------------------|--------------------| 
|-------------------|--------------------| 

Hvis du prøver å spille dette, så ser du at du fortsatt kan spille harmonisk klingene melodier med dem. Og det fra sekster i dette tilfellet.

Omvending / inversjon: Små terser blir til store sekster og omvendt Hvis du legger ekstra merke til noe her, det er at små terser blir til store sekster, mens store terser blir til små sekster. Figuren nedenfor illustrerer at ved omvending av harmonisert terser, så blir små terser til store sekster og omvendt (svart), mens store terser blir til små terser. Blå farge illustrerer intervaller med store terser og små sekster, mens svarte har store terser og små sekster.

Illustrasjon av omvending av harmonisert intervall

Studer denne figuren nøye. Den viser også hvor du kan spille det samme harmoniserte intervallet på gitarhalsen. Se på to og to strenger av gangen, og øve på å spille de harmoniserte intervallene oppover og nedover gitarhalsen.

Overført på den metoden vi begynte med, blir omvendingen av harmoniserte terser til sekster slik:

  Hermoniserte terser      Omvending av terser gir sekster 
 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 
C  E | | | | | | | | | | | |   | | E     C | | | | | | | 
| D  F | | | | | | | | | | |   | | | F     D | | | | | | 
| | E  G | | | | | | | | | |   | | | | G     E | | | | | 
| | | F  A | | | | | | | | |   | | | | | A     F | | | | 
| | | | G  H | | | | | | | |   | | | | | | H     G | | | 
| | | | | A  C | | | | | | |   | | | | | | | C     A | | 
| | | | | | H  D | | | | | |   | | | | | | | | D     H | 
| | | | | | | C  E | | | | |   | | | | | | | | | E     C 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 

På samme måte kan du generere andre harmoniske intervaller.

  Hermoniserte kvarter        Hermoniserte kvinter 
 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 
C   F | | | | | | | | | | |   C    G | | | | | | | | | | 
| D   G | | | | | | | | | |   | D    A | | | | | | | | | 
| | E   A | | | | | | | | |   | | E    H | | | | | | | | 
| | | F   H | | | | | | | |   | | | F    C | | | | | | | 
| | | | G   C | | | | | | |   | | | | G    D | | | | | | 
| | | | | A   D | | | | | |   | | | | | A    E | | | | | 
| | | | | | H   E | | | | |   | | | | | | H    F | | | | 
| | | | | | | C   F | | | |   | | | | | | | C    G | | | 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 
  Hermoniserte septimer        Harmoniserte Oktaver 
 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 
C      H | | | | | | | |   C       C | | | | | | | 
| D      C | | | | | | |   | D       D | | | | | | 
| | E      D | | | | | |   | | E       E | | | | | 
| | | F      E | | | | |   | | | F       F | | | | 
| | | | G      F | | | |   | | | | G       G | | | 
| | | | | A      G | | |   | | | | | A       A | | 
| | | | | | H      A | |   | | | | | | H       H | 
| | | | | | | C      H |   | | | | | | | C       C 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C   C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C 
   Harmoniserte Noner 
 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C-D 
C        D | | | | | | | 
| D        E | | | | | | 
| | E        F | | | | | 
| | | F        G | | | | 
| | | | G        A | | | 
| | | | | A        H | | 
| | | | | | H        C | 
| | | | | | | C        D 
C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C-D 

Du må øve inn et flytende spill av slike intervaller automatisk på gripebrettet. Viktig som en etappe på veien mot å begynne å spille og bygge akkorder.