Shuffle

Leksjon i en litt annen standard måten å spille en blues shuffle i A, med en akkordsubstitusjon.