Tritonus

tritonus

1 b5
A Eb
Eb A
Ab D
D Ab
H F
F H
Hb E
E Hb
C Gb
F♯ C
Db G
G Db
G♯ D
D G♯

Tritonus (engelsk: TRITONE ) er en dissonant intervall på en forsminsket kvint (b5). Det er det samme som en forstørret kvart, eller tre helvtonetrinn, eller en halv oktav. Intervallet b5 er midt mellom to oktaver, slik at når du omvender en trinonus så får du en tritonus - dvs. en invertert b5 er altid en b5.

Mens frekvensforholdet for en oktav er 1:2, så er frekvensforholdet mellom grunntone og tritonus 1 til roten av 2.

Du kan gjenkjenne dette intervallet på kjente sanger som dette: I musikalen The Westside Story av Leonard Bernstein, går dette intervallet stadig igjen, bla. er de to førte tonene i sangen Maria en tritonus. Du finner det også i Beethovens Fidelio, Wagner Gotterdammerung, de første to notene i signaturmelodi til teveserien Simpsons, og i introen til Jimi Hendrix Purple Haze, i sangen “Black Sabbath” av Black Sabbath, og i “Rockin' all over the world” av gruppa Status Quo.

I middelalderen betraktet musikere intervallet tritonus som djevelens intervall (Diabolus in Musica), trolig på grunn av at det er et sterkt dissonerende (lite sangbart). Det er spekulert i at det kan skyldes at intervallet er egnet til å vekker seksuelle følelser eller at det kan skape en litt skremmende “spøkelsesaktig” stemning, eller en stemning av noe spennende. Det kan være en etterrasjonalisering og en forveksling av middelalder og puritanisme. En annen forklaring er at dette intervallet lød mye mer dissonerende enn det lyder for oss i dag.

Avstanden mellom tersen og septimen i en dominantakkord er en tritonus (b5).

  Intervallet tritonus på gitarhalsen 
--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--Eb-|----- 
--|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|----- 
--|-----|-----|-----|--Eb-|-----|-----|-----|----- 
--|-----|-----|--A--|-----|-----|-----|-----|----- 
--|-----|--Eb-|-----|-----|-----|-----|-----|----- 
--|--A--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----- 
   5      7      9         12 

Intervallet blir mye brukt i heavy metal og særlig black metal. Thrashmetallbandet Slayer gjør det til et tema i sangen “Bitter Peace” fra albumet “Diabolus in Musica”.